KUNDCASE

SKÖVDE KOMMUN
C-archive, C-viewer, C-web

Digital bygglovshantering ger ökad kapacitet och servicegrad

Läs mer

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN
C-archive, C-viewer, C-web

100% Digital ärendehantering i en av Sveriges största kommuner

Läs mer

 

REGION SKÅNE
C-archive

Framtids- och lagsäkrad patientdata med C-archive

Läs mer

 

LANDSTINGET KRONOBERG
C-archive

100 miljoner journaler tillgängliga via ett knapptryck

Läs mer

AKTUELLT

Systematiq nu Comprimas nya systemutvecklingspartner

Spännande saker händer ofta under sommaren och från och med den 1 augusti är Systematiq i Ronneby Comprimas nya partner inom systemutveckling, förvaltning och support. Planerna för framtiden har just dragits upp…

-”Vi växer och har många nya kunduppdrag att leverera just nu”, säger Comprimas VD Hans Holmqvist. ”Samtidigt intensifierar vi utvecklingen av våra system för kommunernas bygg- och miljölov där vi redan är en av de marknadsledande leverantörerna.”

Hans fortsätter: ”Systematiq passar oss som hand i handske som IT-partner och i höst kommer vi tillsammans att lansera vår nya medborgarviewer, ett enkelt ritverktyg där den som ansöker om bygglov själv kan göra skalenliga och fackmannamässiga ritningar. Mot slutet av året kommer sedan en funktion som möjliggör för fastighetsägare att via Bank-ID komma åt de dokument som är arkiverade i kommunens e-arkiv. Att behöva ringa på kontorstid för att lösa enklare ärenden inom bygg-och-miljölovshanteringen kommer då att vara ett minne blott.”

Vi ringer upp Johan Birgersson, vice VD hos Systematiq för att lyssna till hans berättelse och vad samarbetet med Comprima innebär:

-”Det kommer att bli otroligt spännande,” säger Johan. ”Comprimas produkter är både välbyggda och robusta så vi ser inga som helst problem med att ta över ansvaret. När vi fick frågan i våras kände jag direkt att det här verkligen är ett företag som vi vill jobba med. Både tekniken och specialiseringen mot mot kommuner och landsting passar oss perfekt. Dokumenthantering är också något som vi jobbat med tidigare, bland annat i våra egna Intranet med Sharepoint som motor. Och att tänka i processer och flöden, det sitter i ryggmärgen på oss alla.”

Den tekniska inriktningen hos Systematiq går huvudsakligen mot .NET-världen. Och inom verksamhetsområden jobbar med allt från försäkringssystem till analysportaler och flera olika skräddarsydda lösningar.

-”Vi har många kunder, men några som jag gärna framhåller är Firefly (brandsäkerhet), Neopost (post- och dokumenthantering), Gar-bo (försäkringar), Södra (trävaror) och SRB-gruppen (butiksinredning). Det är många branscher men alla har sitt gemensamma i .NET-teknologin.”

-”Systematiq är ett litet och entusiastiskt företag”, avrundar Johan. ”Idag är vi 11 anställda varav 7 i Ronneby och 4 i Stockholm. I Ronneby arbetar vi med systemutveckling och förvaltning medan vi i Stockholm har drift och support, en kombination vi tycker fungerar bra. Vi är ju ett litet bolag med lojala medarbetare som trivs med att bo i en småstad som Ronneby, vilket också är skälet till att vi har en väldigt låg personalomsättning. Plus att vi förstås kan hålla kostnaderna nere en aning, jämfört med Stockholm.”

Comprima ser fram emot att få arbeta med Systematiq och redan nu har planerna dragits upp för höstens produktutveckling och förvaltning. Systematiq sköter även Comprimas support som Du når på vårt vanliga telefonnummer och e-mail.

Comprima tar hem storaffär med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor

I konkurrens med tretton leverantörer tog Comprima i juni hem det prestigefyllda e-arkiv-kontraktet med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor.

 -”Det känns självklart bra att vi landat den här affären”, säger Hans Holmqvist, VD och försäljningsansvarig på Comprima. ”Det visar inte minst att vi är ett seriöst alternativ för de största kommunerna och Landstingen. Vårt system är designat för enkel och snabb åtkomst av rätt information i stora dokumentvolymer.” 

 Stadsbyggnadskontorets arkiv har årligen 15 000 fysiska besökare och flera tusen beställningar som kommer in via e-tjänster, mejl och telefon. Arkivet bevarar information från Stadsbyggnadskontorets arbetsprocesser i form av översiktsplaner, detaljplaner, program, förrättningsakter, kartor, flygfoton och mycket annat, arkivet har också ett av Sveriges största bygglovbestånd.

 -”Vi har redan påbörjat installationen och räknar med att snabbt komma igång med produktionen,” hälsar Hans Holmqvist.

Ängelholm och Salem Kommun nya kunder till ComprimaVi hälsar nu både Ängelholms och Salems kommuner välkomna som nya kunder hos Comprima. Bägge använder nu C-Viewer i sin bygglovshantering för att effektivt hantera ritningar och andra dokument, digitalt ankomststämpla och mycket annat. 

Comprima satsar framåt

E-arkiv och digitalisering av de svenska kommunernas bygglovsprocesser är just nu Comprimas huvudfokus, ett område där det just nu händer mycket. Men Comprima är också ett bolag som under lång tid arbetat inom i stort sett alla delar av vad man brukar kalla Enterprise Content Management (ECM), det vill säga allt från skanning, arbetsflöden till elektronisk arkivering. Comprimas produktchef och tekniska guru, Thomas Danielsson, berättar om sina mer än 20 år i branschen hur han ser på framtiden.

-e-tjänster och digital dokumenthantering är fokus idag. I över tjugo år har vi pratat om det papperslösa kontoret men nu händer det faktiskt på riktigt. Och Comprima är med och drar sitt strå till stacken. Som godkänd e-arkivleverantör av både SKL och Riksarkivet och med över 70 kunder är Comprima definitivt en spelare att räkna med på marknaden.   

Thomas har varit med i ECM-branschen sedan 1993 när skanning, imaging och mikrofilm var de tekniska spjutspetsarna. Sedan kom workflow och processtyrning och inte minst de första elektroniska arkiven. Men på den tiden var det dyra leksaker som bara myndigheter, stora banker och försäkringsbolag hade råd att köpa, teknik som idag är väsentligt billigare och tillgängliga för i stort sett alla som behöver den. Thomas fortsätter:

-Kommunernas e-tjänster utvecklas just nu kraftigt och det är många som kontaktar oss nu. Med vår e-arkiv-produkt C-Archive kan vi åstadkomma väsentliga rationaliseringar hos kommunerna i kombination med att bygglovsprocessen digitaliseras. Då behöver varken ritningar eller andra pappersdokument skannas och ankomststämplas utan allt görs istället digitalt. När sedan systemen är på plats kan sedan både medborgare, mäklare och andra intressenter när som helst via kommunens hemsida gå in och söka den information de behöver, istället för att behöva kontakta handläggaren hos kommunen på telefon. Sammantaget sparar detta mycket tid för alla parter och speciellt hos kommunen som kan fokusera på jobbet de skall göra, alltså att godkänna bygglov.

-Mot bakgrund av att Boverket för två år sedan satte en maxgräns för hur lång tid det skall ta för en medborgare att få sitt bygglov godkänt är detta viktigt, fortsätter Thomas. Det får nu inte ta längre tid än tre månader vilket ökar kraven på hanteringen. Och när det samtidigt är svårt att hitta nya medarbetare inom miljö- och bygglov är det så att säga hand i handske att rationalisera och på så sätt kapa onödig tid. Dessutom finns det stora pengar att spara vilket inte gör saken sämre.

-Vi kan ta en mindre svensk kommun som exempel. Att digitalisera cirka 20.000 dokument kostar idag ungefär 200-300.000 kronor. Så inklusive e-arkiv och vår viewer så får man allt man behöver för att kunna arbeta 100% digitalt med bygglov, en investering som betalar sig på bara 1-2 år. Plus en hel del andra positiva bieffekter på kuppen, som 24/7-tillgång där medborgaren när som helst på dygnet kan följa var han befinner sig i sin bygglovsprocess.

-Vad händer framåt hos Comprima?

-Under hösten släpper vi en helt ny produkt som vi kallar för ”medborgarviewer”. Det är en programvara som medborgarna kan ladda ner från kommunens webbsite, mäta och skissa på sina befintliga ritningar och skapa nya skalriktiga ritningar som bifogas till bygglovet. I dag måste 25-50% av alla ritningar kompletteras och med den nya programvaran slipper medborgaren och den kommunala administrationen onödigt extra arbete och handläggningstid. Medborgaren kan också med e-Legitimation logga in och få tillgång till samtliga dokument som hör till sin fastighet”. Comprima arbetar också med digitalisering inom landsting, med exempelvis journalhantering och vi har också hjälpt till med kommunernas digitalisering av skolbetyg. Även inom elektroniska avtal för upphovsrätt är vi med i leken så det finns ett antal områden som vi kan tänka oss att utveckla framöver.

-Det är nu det händer, avrundar Thomas. Och mitt råd till dem som idag sitter med en tungrodd pappershantering är att snabbt börja titta på detta. Exempelvis mikrofilm kommer högst sannolikt inte att finnas kvar om 2-3 år så här kan man komma att sitta i en teknisk rävsax om man inte passar sig. Comprima hjälper givetvis till om man vill…

-Hur var det då med namnet ”Comprima”? Vad kommer det ifrån…?

-Ja, det är en lite kul historia, skrattar Thomas. En tidigare delägare i bolaget höll vid sidan om på med att bygga swimmingpooler och hade en idé om komprimerade badrum, som han kallade Comprima. Så namnet är patenterat även om det idag inte handlar om vad det en gång var tänkt för. Men det där med ”komprimerat” passar ju precis lika bra för ett digitalt arkiv, eller hur?

Vill Du veta mer om Comprimas produkter inom digital arkivering och bygglovshantering, slå gärna en signal till Hans Holmqvist på telefon 073-344 75 69.

Bodens kommun tecknar långsiktigt avtal med Comprima

Under våren har Comprima levererat ett komplett system till Bodens kommun vilket innebär att ytterligare en kommun nu satsar på 100% digital hantering av sina bygglovsärenden. 

Både medborgarna och mäklarna kan nu lätt hitta och ladda ned sina fastighetsritningar från kommunens hemsida för att i nästa läge skicka in ett nytt bygglov i en e-tjänst. Vidare kan handläggarna direktarkivera avslutade ärenden till Comprimas digitala arkiv och direkt söka från ärendehanteringssystemet - EDP Vision – med en gemensam träfflista för de båda systemen. 

Comprima är av Riksarkivet och SKL ett godkänt e-Arkivsystem för långtidsbevaring av allmänna handlingar vilket innebär att tidigare behov av skanning och mikrofilmning av avslutade ärenden nu är ett minne blott. Förutom stora årliga besparingar ökar också kvalitén på de avslutade ärendena eftersom alla sökbegrepp automatiskt kommer med från ärendesystemet utan mänsklig inblandning.